Een huidtherapeut is een (para)medisch specialist die de zieke en/of beschadigde huid behandelt. Het doel van huidtherapie is het opheffen, voorkomen of verminderen van stoornissen, beperkingen en/of handicaps ten gevolge van huidaandoeningen. Het werkveld van de huidtherapeut is breed en afwisselend. De huidtherapeut behandelt huidproblemen bij mensen van alle leeftijden (van acne tot ouderdomsvlekken), geeft cosmetische behandelingen ter verbetering van de huid en oedeemtherapie.

De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG, artikel 34). Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).